• rotator

  3000

  fade

  5000

  350

  N

 • Welcome to USPG

  Welcome to USPG – United Society Partners in the Gospel.

  We are the Anglican mission agency that partners with churches worldwide in God’s mission to enliven faith, strengthen relationships, unlock potential and champion justice.

  USPG has three strategic aims: Rethinking Mission, Energising Church and Championing Justice.

  We bring people together from different parts of the global Church in mutually enriching conversation and profound encounters, to deepen faith in Jesus Christ. We strive to make connections between the churches of the Anglican Communion to deepen bonds of affection and learn from each other in rich exchange. We promote education and leadership and strengthen the unity and capacity of the Anglican Church. We also accompany Anglican churches across the world as they form communities of hope and resistance in the struggles associated with climate change, migration, gender, the human rights of indigenous people and inter-religious living.

   

  Read More About Us

   

  Darllen yn Cymraeg
  USPG yw’r asiantaeth genhadol Anglicanaidd sy’n partneru gydag eglwysi a chymunedau ar draws y byd yng nghenhadaeth Duw i fywhau ffydd, cryfhau cydberthynas, datgloi potensial a sefyll dros gyfiawnder. Fe’i sefydlwyd yn 1701.
  Mae gan USPG dri amcan strategol: Ailfeddwl Cenhadaeth, Ymegnïo Eglwys a Chymuned a Sefyll dros Gyfiawnder. Dygwn bobl at ei gilydd o rannau gwahanol o’r Eglwys fyd-eang mewn sgyrsiau ac ymgyfarfodydd dwfn sy’n cyfoethogi’n gilydd gyda’r nod o ddyfnhau ffydd yn Iesu Grist. Ceisiwn wneud cysylltiadau rhwng eglwysi’r Cymundeb Anglicanaidd er mwyn cryfhau rhwymau cariad rhyngom a dysgu oddi wrth ein gilydd drwy gyfnewid sy’n cyfoethogi. ’Rydym yn hyrwyddo addysg ac arweinyddiaeth, gan gryfhau undod a doniau’r Eglwys Anglicanaidd. ’Rydym hefyd yn sefyll ochr yn ochr ag eglwysi Anglicanaidd ar draws y byd sy’n ceisio ffurfio cymunedau gobaith a gwrthsefyll, wrth iddynt ymgodymu â newid hinsawdd, mudo, rhyw, hawliau dynol pobl brodorol a byw’n rhyng-grefyddol.
  Ler em Português
  Boas vindas à USPG - Sociedade Unida Parceiros no Evangelho. Fundada em 1701, somos a agência missionária anglicana que faz parceria com igrejas e comunidades em todo o mundo na missão de Deus para animar a fé, fortalecer relacionamentos, desenvolver potenciais e defender a justiça.
  A USPG tem três objetivos estratégicos: Repensar a Missão, Energizar a Igreja e a Comunidade e Defender a Justiça. Nós reunimos pessoas de diferentes partes da Igreja global em conversas e encontros mutuamente enriquecedores, para aprofundar a fé em Jesus Cristo. Esforçamo-nos para fazer conexões entre as igrejas da Comunhão Anglicana para aprofundar os laços de afeto e aprender uns com os outros em rico intercâmbio. Promovemos a educação e a liderança e fortalecemos a unidade e as capacidades da Igreja Anglicana. Também acompanhamos as igrejas anglicanas em todo o mundo, pois elas formam comunidades de esperança e resistência nas lutas associadas às mudanças climáticas, migração, gênero, direitos humanos dos povos indígenas e convivência inter-religiosa.

  text

 • About

   

  Engage

   

  Regions

   

  Stories

  text

 •  

  Subscribe to our 
  newsletter

  Sign up to be kept informed about our work and how you can help such as fundraising, campaigning and events.

  Subscribe

   

   

   

   

  text

 • #USPGNews

  Two Years On: Pray for Ukraine

  Please do not forget the people of Ukraine. Hold them in your prayers. Read More

  "Be discombobulated!" Mission as Solidarity Conference

  A recap of our annual Rethinking Mission conference, held on 25 November, in partnership with Emmanuel Theological College, the diocese of Liverpool and Liverpool Cathedral. Read More

  USPG announce new Chair of Trustees

  USPG announce the Rt Revd Dr David Walker, Bishop of Manchester, as new Chair of Trustees Read More

  latestArticles